[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 38 Tỷ
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 350 Triệu/m2
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 54 tỷ 
Diện tích: 270 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 12 tỷ 
Diện tích: 40.5 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 6.5 tỷ 
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 13.5 tỷ 
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 9 tỷ 
Diện tích: 19 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 9.2 tỷ 
Diện tích: 19 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 12.2 tỷ 
Diện tích: 40.5 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 15 tỷ 
Diện tích: 0 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội


[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com