[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 2400 USD/THÁNG
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 3600 USD/THÁNG
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 0 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 7000 USD/THÁNG
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 130000 USD/THÁNG
Diện tích: 20000 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 2000 USD/THÁNG
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 2500 USD/THÁNG
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội


[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com